Poznaj język Kraju Kwitnącej Wiśni. Japoński dla ambitnych. « ENSO円相

Poznaj język Kraju Kwitnącej Wiśni. Japoński dla ambitnych.


Od września rozpocznie się nabór chętnych do udziału w bezpłatnych lekcjach języka japońskiego „Program Pilotażowy Nauki Języka Japońskiego” to oferta edukacji poza formalnej kierowana do studentów, którzy chcą inwestować w swą przyszłość, są miłośnikami: anime, manggh’i, spotów walki, nowinek technicznych i ekonomii japońskiej, bonsai, ikebana, kuchni orientalnej oraz chcą władać językiem japońskim.

Od września rozpocznie się nabór chętnych do udziału w bezpłatnych lekcjach języka japońskiego. Zajęcia są organizowane nieprzerywalnie od roku 2009 i cieszą się dużym powodzeniem. Zajęcia są skierowane przede wszystkim dla młodzieży szkół gimnazjalnych, licealnych i technicznych. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne zaliczenie testu z znajomości alfabetu hiragana (jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego).

W latach ubiegłych patronatem min. Kuratorium Oświaty, byłej Minister Edukacji, Ambasady Japonii oraz innych instytucji. Rocznie w zajęciach uczestniczy średnio 50-70 osób ze szkól średnich i studenci. Autorem „Programu Pilotażowego Nauki J. Japońskiego” jest Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. ポズナニ 西尾合気道 部協会. Zajęcia prowadzą absolwenci – doktoranci z wydziału japonistyki UAM. Grupy średnio zaawansowane gościnnie prowadzą japończycy oraz native speakers.

W programie nacisk kładziemy na zajęcia językowe oraz przewidujemy wydarzenia:

 • 12-o godzinny „Maraton Nauki Języka Japońskiego”.
 • Praktyczne zajęcia z kuchni japońskiej: przyrządzanie np. sushi. 寿司
 • Praktyczne zajęcia kaligrafii japońskiej. 書道のデモンストレーション
 • Praktyczne zajęcia orgiami. 折り紙
 • Wykłady, ceremonia parzenia herbaty 茶の湯
 • III-ej Olimpiady języka japońskiego.
 • Przedstawienie ekspresji kulturalnej i osiągnięcia grup.

Nihongo (日本語 język japoński) System pisma to trzy alfabety: dwa 46 znakowe alfabety sylabowe hirigana i katakana), składający się z ponad 50000 znaków alfabet kanji. Gramatyka się różni od dobrze nam znanych języków. Nie ma tu, po za nielicznymi wyjątkami, liczby pojedynczej i mnogiej ani rodzajów i wydawałoby się, że przez to jest łatwiejszy. Jest trudny na początku w porównaniu do angielskiego, późniejszym etapie jest dziecinnie prosty. Zajęcia są prowadzone w formie intensywnej nauki języka z zasadami elastyczność w tempie i doborze metod nauczania. Metody idealne dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie opanować język, komunikować się swobodnie i bez problemów.

 1. Na zajęciach mówimy!
 2. Każda minuta wykorzystana jest w 100% i każdy mobilizowany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 3. Słowa i zwroty zapamiętywane są bezpośrednio podczas trwania zajęć!
 4. Nauka tego języka pozwala na wyostrzenie zmysłów pomocne przy dalszej edukacji i pracy zawodowej, w podróżach.
 5. Wyostrza zmysł: wzroku, spostrzegawczości, szczegółów, zapamiętania podrażnia piąty płat myślowy.

Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie, w przyszłości, odpowiedniego zatrudnienie, rozszerzeniu kontaktów międzynarodowych, rozszerzenie swych pasji, integracja kulturowa, Informacja o znajomości języka japońskiego w CV może być dodatkowym argumencie przy wyborze oferty. Projekt cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w tym języku. Absolwenci naszych zajęć będąc w Japonii nie mięli problemów z komunikowaniem się z japończykami.

Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi. Słuchacz poznaje wpierw: piktogramy i ideogramy czyli tzw. „krzaczki”

 1. Karakana (jap. かたかな, カタカナ, 片仮名?) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Katakana jest używana głównie do zapisywania nazw własnych pochodzenia obcego
 2. Hiragana (jap. 平仮名?) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Każdemu znakowi hiragany odpowiada znak katakany. Hiragana jest używana głównie do zapisu morfemów gramatycznych
 3. Zawansowana forma pisowni Kanji (jap. 漢字 kanji) dosł. „znaki Hanów”) –znaki logograficzne pochodzenia chińskiego, które wraz z sylabariuszami hiragana (ひらがな, 平仮名), katakana (カタカナ, 片仮名).

Słuchacz poznaje język w taki sam sposób, w jaki nauczył się mowy ojczystej, co pozwala wypracować nawyk myślenia po japońsku:

 • Każdy mobilizowany jest do słuchania i mówienia w języku japońskim przez całe zajęcia,
 • Szybkie i dynamiczne tempo zajęć sprawia, że słuchacz jest przez cały czas skoncentrowany,
 • Ważnym elementem jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany,
 • Wyniki nauki są na bieżąco weryfikowane poprzez okresowe testy
 • Dzięki zmianie lektorów poznaje się różne sposoby wymowy i akcentowania co ułatwia zrozumienie każdego, kto mówi w języku japońskim.

Sukces uczestnika programu w nauce nie polega na opanowaniu na pamięć listy słów. Na zajęciach zaawansowanych wykorzystujemy bardzo często autentyczne materiały, takie jak magazyny, gazety, broszury, materiały telewizyjne i internetowe, stanowiące doskonałe uzupełnienie podręcznika. Kursy prowadzone są zarówno przez lektorów polskich, a po opanowaniu materiału zaawansowanego zajęcia prowadzi native speakers

CZAS TRWANIA KURSU JĘZYKOWEGO: Program trwa przez 24 miesiące z przerwą na okres wakacji.
LICZBA GODZIN: 120 (uzależnione od wymagań zajęć)
LICZEBNOŚĆ GRUPY: 10- 15 osób

Więcej informacji:

Komentarze nie są dozwolone.