Już za tydzień w Japonii O-BON…


O-bon to buddyjski odpowiednik Święta Zmarłych, podczas którego oddaje się cześć przodkom. Święto O-bon, o ponad 500-letniej tradycji, obchodzone jest od 13 do 16 sierpnia i jest jednym z trzech najważniejszych okresów wakacyjnych w Japonii, poza okresem noworocznym – Oshōgatsu oraz świętami na początku maja – tzw. Złotym Tygodniem.
W okresie O-bon Japończycy odwiedzają groby rodzinne i składają na nich ofiary. Według wierzeń Japończyków, w czasie O-bonu duchy przodków powracają na Ziemię, aby odwiedzić swoich krewnych. W wielu miastach, dzielnicach i osiedlach odbywają się lokalne festiwale połączone z tradycyjnymi tańcami – Bon-odori. Nad rzekami i nad morzem puszcza się na wodę lampiony, aby zaprowadziły dusze zmarłych z powrotem do ich krainy.
Co roku 15 sierpnia ma miejsce także iluminacja lampionami świątyni Tōdai-ji w Nara, a także chramu Kasuga i wielu innych. W Kioto momentem kulminacyjnym w celebrowaniu lata jest zapalenie ognisk na otaczających miasto wzgórzach Daimonji-yama w dniu 16 sierpnia. Ogniska są usytuowane w kształcie chińskiego znaku „dai” (wielki). Ceremonia ta nazywa się Gozan no Okuribi, a popularnie znana jest jako Daimonji-yaki.
Źródło: wikipedia

Komentarze nie są dozwolone.