Yume

Projekt „YUME – Japonia oczami młodych” jest skierowany do dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest wzbudzanie, podtrzymywanie i pogłębienie zainteresowania kulturą japońską, poprzez rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Zadaniem projektu jest zorganizowanie rozmaitych aktywności, które pozwolą rozwinąć umiejętności plastyczne i literackie.

W związku z projektem w 2010r. został ogłoszony konkurs plastyczno-literacki, którego tematem przewodnim jest „Japonia przyszłości”.  Konkurs był rozgrywany w dwóch głównych kategoriach:

  • literackiej, która ze względu na swoją specyfikę jest skierowana do młodzieży licealnej. W tej kategorii mogą brać udział prace literackie (opowiadania, wiersze, eseje, felietony, wywiady) inspirowane kulturą, tradycją i historią Japonii.
  • plastycznej jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym oraz do  młodzieży licealnej. W tej kategorii będą oceniane prace z dziedziny rzeźby, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii. W tej kategorii jest przewidywany podział na kategorii wiekowe: młodsza (6-10 lat), średnia (11-14 lat), starsza (15-18 lat).

Finał konkursu odbył się w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, któremu towarzyszyłą wystawa prac oraz oficjalne wręczenie nagród. Ponadto najlepsze prace zostały zebrane w katalogu pokonkursowym, który swoja premierę miał podczas akcji promocyjnej festiwalu Japan Fest 3 w październiku 2010 r.

Projekt od 2011 r. został przekształcony w konurs literacki oraz włączony do programu festiwalu Japan Fest obok konkursu na krótką formę komiksową HAI-IRO.