Odra Cup

Turniej Karate Tradycyjnego Dzieci „Odra Cup” to zawody rozgrywane pomiędzy klubami karate tradycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Celem zawodów jest promowanie kultury fizycznej w Województwie Zachodniopomorskim poprzez uprawianie karate tradycyjnego.

Turniej jest integralną częścią seminarium karate tradycyjnego „BUDO POMERANIA”.

 

Mecenasem projektu  jest
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Nagrody zostały ufundowane przez
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego