| Komornik edyta kargul | Ochrona mienia

Komornik edyta kargul

Ochrona mienia

Mienie jest słowem, które może mieć różnorakie znaczenie, co jest zależne od wielu czynników i kontekstu. W znaczeniu ogólnym jest to przede wszystkim ogół rzeczy, które są czyjąś własnością. Mieniem mogą być także zwierzęta. Jeżeli chodzi natomiast o polski język prawny, to mianem mienia określa się własność oraz inne tego typu prawa majątkowe. Ekonomiści nazywają […]

Ochrona mienia
1 vote, 3.00 avg. rating (71% score)

Mienie jest słowem, które może mieć różnorakie znaczenie, co jest zależne od wielu czynników i kontekstu. W znaczeniu ogólnym jest to przede wszystkim ogół rzeczy, które są czyjąś własnością. Mieniem mogą być także zwierzęta. Jeżeli chodzi natomiast o polski język prawny, to mianem mienia określa się własność oraz inne tego typu prawa majątkowe. Ekonomiści nazywają mieniem również majątkowe aktywa.
W ujęciu cywilnoprawnym mienie jest słowem o szczególnie uszczegółowionym zakresie. Mieniem nazywa się własność i wszelakiego rodzaju inne prawa majątkowe. Rozumie się przez to, że ujęcie cywilnoprawne uznają za mienie wyłącznie aktywa. Pasywa nie wchodzą natomiast w skład mienia. Majątkiem podmiotu określa się ogół aktywów.
Nieco inaczej ma się rzecz w prawie karnym, ponieważ utożsamia ono mienie z własnością. Posiadacz ma zatem prawo do zarządzania swoim mieniem. Jego prawem jest także ochrona mienia. Zabronione są takie czyny, jak rozbój, wszelkie rodzaje kradzieży mienia, czy bezprawne przywłaszczenie.

recommended